devisu@devisu.ee (+372) 502 4493

Hüdrokülv Matsuri

De Visu hüdrokülvik - Üks De Visu OÜ hüdrokülvikutest, suurim Balti ja Põhjamaades.

Koidula valmis – Peamiselt kasutatakse hüdrokülvi nõlvade fikseerimiseks

Tahkuranna valmis – Hüdrokülv on põhiline viis golfiväljakute rajamisel, pildil uusim, Tahkuranna Golf peahoone

Narva SEJ hüdrokülv – suurim De Visu meeskonna rajatud hüdrokülvi objekt, kunstlikule pinnale ilma mullata.