devisu@devisu.ee (+372) 502 4493

Amari-lennuvaebaas – nõukogude aegse kütustega reostunud pinnase likvideerimine

Hüdrokülv soil-guardiga – Kohtla-Järve poolkoksi ladestusala nõlvade hüdrokülv

Šlakimäe rekultiveerimine Tallinnas

Kiviõli tuhamägi - Kiviõli mägi enne katmistöid

Kiviõli tuhamägi vahetult peale katmistöid

Pae karjääri põhjani puhastamine ja ümbrusesse pargi rajamine

Põlva prügila katmine metaangaasi eemaldava bakteriaalselt aktiivse seguga

Kohtla järve Poolkoksi mägi enne sulgemistöid

Poolkoksimägi spetsiaalselt sellele loodud hüdrokülviga